Důležité informace
1)Vaše registrace z minulých let byly zachovány i se soutěžícími. Pokud nemáte přihlašovací údaje, použijte stránku zapomenuté heslo.
2)Do skladeb zařaďte soutěžící včetně náhradníků. Věkový průměr se počítá ze všech soutěžících. Přiřazení závodníků ke skladbě či jejich odstranění můžete dělat až do přihlášení na závody. Poté již nelze složení skladby měnit.
3)Přihlášky i odhlášky skladeb můžete měnit až do uzávěrky před jednotlivými závody. Pokud se budete dohlašovat po uzávěrce závodu, budete platit vyšší startovné.
4)Až do 20:00 dne před závodem můžete nastavovat, kdo ze soutěžících pojede na závod.
5)Do systému se nahrává hudební doprovod skladby ve formátu MP3. S sebou na závody si přivezte zálohu na flashdisku. Soubor můžete nahrát do 20:00 dne před závodem.
6)Každý klub by měl být registrován jen jednou. Pokud z nějakého důvodu potřebujete mít klub rozdělen na více registrací, tak jen v případě, že jednotlivé registrace nebudou mít žádné společné soutěžící.
7)Po uzávěrce daného závodu již není možné se přihlásit ani se odhlásit přes tento systém. V obou případech to musíte řešit přímo s pořadatelem závodu.
8)Startovné se platí předem na účet podle vystavených faktur. Faktury jsou vystaveny po uzávěrce závodu (3 týdny před závodem) a musí být uhrazeny 2 týdny před závodem. Pro každý závod se startovné platí na jiný účet, protože každý závod má jiného pořadatele.